Bruksguide

Underlag


Rustet stål

(og nytt/tidl. malt jern og stål)

Nytt jern og stål
Tidligere malt jern og stål
Galvanisert stål og aluminium
Hardplast tre

Forbehandling


Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger.


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes.


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1.


Vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll grundig.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger.


Vask med Butinox Husvask/ Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Ikke nødvendig.
Quick Bengalack Grunning (Arcanol)
Quick Bengalack Grunning (Arcanol)
Quick Bengalack Grunning (Arcanol)
Quick Bengalack Grunning (Arcanol)

Toppstrøk


Quick Bengalack Rett på rust/ Quick Bengalack Rett på rust spray (2 strøk)
Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk)
Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk)
Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk)
Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk)

Underlag


Rustet stål

(og nytt/tidl. malt jern og stål)

Forbehandling


Fjern løstsittende rust, løs maling, fett og andre forurensninger.


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Ikke nødvendig.

Toppstrøk


Quick Bengalack Rett på rust/ Quick Bengalack Rett på rust spray (2 strøk) Lukk

Nytt jern og stål

Forbehandling


Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Quick Bengalack Grunning (Arcanol)

Toppstrøk


Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk) Lukk

Tidligere malt jern og stål

Forbehandling


Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes.


Vask med Butinox Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Quick Bengalack Grunning (Arcanol)

Toppstrøk


Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk) Lukk

Galvanisert stål og aluminium

Forbehandling


Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller Universaltynner Nr. 1.


Vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll grundig.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Quick Bengalack Grunning (Arcanol)

Toppstrøk


Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk) Lukk

Hardplast tre

Forbehandling


Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger.


Vask med Butinox Husvask/ Kraftvask og etterskyll.


Underlaget må være helt tørt før behandling.

Grunning


Quick Bengalack Grunning (Arcanol)

Toppstrøk


Quick Bengalack Universal/ Quick Bengalack Universal Spray (2 strøk) Lukk

Avfallshåndtering

Tom emballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Vedlikeholdsbrosjyre Quick Bengalack 2019